บอร์ด ความรัก,โซนามาร์คSonamargจากเมืองศรีนาคาชมหุบเขาชิน ประสบการณ์ช.. โพสท์โดย เ้กียรติกำพลแคชเมียร์ สิกขิม มนต์เสน่ห์สองฟากฟ้าหิมาลัยโซนามาร์ค (Sonamarg)จากเมืองศรีนาคา ชมหุบเขาชิน (Sindh) สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 2,740 เมตร ระยะทางประมาณ 96 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ท่านจะพบกับทิวทัศน์ที่น่าตื่นตาตื่นใจที่ไต่ ความสูงขึ้นเรื่อยๆ พร้อมสัมผัสวิถีชีวิตของชาวชนบทแคชเมียร์ ชมป่าวอลนัตที่ปลูกเรียงรายตลอดสองข้างทาง ชมทิวทัศน์ของทุ่งหญ้าสีทอง (Meadow of gold) หรือ ทุ่งดอกมัสตาร์ด และชมวิวที่ราบลุ่มที่มีเทือก เขาหิมาลัยเป็นฉากหลัง ที่เรียกขานตามท้องถิ่นว่า “ทาจิวาส” ภูเขาซึ่งปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดปี มีแม่น้ำสินธุลดเลี้ยวผ่านหุบเขาในอีกฟากของถนน โซนามาร์คได้รับสมญานามว่าเป็น “ประตูสู่ลาดัคห์” หรือจุด เริ่มต้นที่จะมุ่งหน้าไปยังลาดัคห์นั่นเองภูเขาที่สวยงามเริ่มมีหิมะขาวโลยล่วงลงมาทางที่ม้าเดินทางนำผู้คนชมบรรยากาศทางที่ม้าเดินทางนำผู้คนชมบรรยากาศสายน้ำที่ไหลผ่านบ้านพักเต็มไปด้วยภูเขาล้อมรอบบ้านพักเต็มไปด้วยภูเขาล้อมรอบเส้นทางในการเดินทางชมภาพหิมะขาวอันสวยงามจุดพักม้าเพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินดูบรรยากาศโดยรอบอันสวยงาม