บอร์ด ความรัก,ทมิฬนาฑูเคราล่ามนตราอินเดียใต้เมืองมหาพลีปุรัม ประสบการณ์ช.. โพสท์โดย เ้กียรติกำพลทมิฬนาฑู เคราล่า มนตราอินเดียใต้ เมืองมหาพลีปุรัม Mahabalipuramจากเมืองกานจีปุรัม เราย้อนกลับมาทางเดิมระยะทางราว 67 กิโลเมตร กลับมายังเมืองมหาพลีปุรัม เมืองนี้มีอีกชื่อหนึ่งว่า มามัลละปุรัม Mamallapuramเป็นเมืองท่าสมัยราชวงศ์ปัลลวะ ชื่อเมืองได้ชื่อมาจากตำนานในอวตารปางหนึ่งของพระนารายณ์ “วามนาวตาร” ที่พระนารายณ์อวตารลงมาเกิดเป็นพราห์มเตี้ยเพื่อปราบอสูรชื่อมหาพลีที่รบชนะเหล่าเทพและได้แผ่นดินสวรรค์ไปครองเกิดความ เดือดร้อนมากมายให้สามโลก นักบวชเตี้ยหรือวามนะเดินทางไปหาท้าวพลีที่เมืองขอแผ่นดินแค่ 3 ก้าวจากท้าวมหาพลี ฤๅษีศุกราจารย์ ที่เรารู้จักกันว่า พระศุกร์ อาจารย์ของฝ่ายอสูร ทราบว่าพราห์มเตี้ยเป็นองค์นารายณ์จึงแปลงกายขนาดเล็ก ไปอุดรูหม้อน้ำ ทำให้น้ำไม่ออก พราห์มเตี้ยจึงเอาหญ้าคาจิ้มที่รูหม้อน้ำ ทำให้ฤๅษีตาบอดข้างนึง ท้าวมหาพลีก็กรวดน้ำรดมือพราห์มเตี้ย พราห์มเตี้ยก็กลายร่างเป็นองค์พระนารายณ์ร่างใหญ่ และเริ่มย่างสามก้าว (ตรีวิกรม) ก้าวแรกเหยียบบนโลก ก้าวต่อมาเหยียบบนสวรรค์ พระพรหมหลั่งน้ำทำการอภิเษกพระบาทพระผู้เป็นเจ้า ก้าวสุดท้าย พระนารายณ์ถามท้าวมหาพลีว่าวางที่ไหน ท้าวมหาพลีบอกให้วางที่หัวตัวเอง นักบวชเลยเอาพระบาทเหยียบบนหัวท้าวมหาพลี จมลงไปในดิน และให้ท้าวมหาพลีไปอยู่ครองเมืองบาดาล ชั้นที่มีความสวยงามเหมือนแดนสวรรค์ ในคัมภีร์ภาควัตปุราณะ จึงถือว่าท้าวพลีเป็นสาวกพระวิษณุ เป็นสัญลักษณ์ของการศิโรราบต่อพระผู้เป็นเจ้าอย่างจริงใจเราจะพาท่านเยี่ยมชมโบราณสถาน หลายแห่ง อันได้แก่ ปัญจปาณฑพรถะ Pancha Pandava Rathas, กลุ่มเทวาลัยชายหาด Shore Temples, ภาพแกะสลักอรชุนบำเพ็ญตบะ Arjuna’s Penance, ก้อนเนยของพระกฤษณะ Krishna’s Butterball, เทวาลัยคเณศรถะ Ganesh Ratha, และ ถ้ำวราหะมณฑป Varaha Mandapa Cave ปัญจปาณฑพรถะ Pancha Pandava Rathas หรือปราสาทหินห้าพี่น้อง ตระกูลปาณฑพ ในมหากาพย์มหาภารตะ เป็นอีกหนึ่งในกลุ่มโบราณสถานมรดกโลก เหตุที่ได้ชื่อ “รถะ” เนื่องจากกลุ่มปราสาทหินนี้มีลักษณะคล้ายราชรถที่ใช้ชักลาก อัญเชิญเทวรูปออกงานแห่แหนประจำปีปัญจปาณฑพรถะ Pancha Pandava Rathasปัญจปาณฑพรถะ Pancha Pandava Rathasปัญจปาณฑพรถะ Pancha Pandava Rathasกลุ่มเทวาลัยชายหาด Shore Temples หรือ “ราชสิงเหศวร ” ที่ตั้งอยู่บนชายหาด เดิมสันนิฐานว่ามีเทวาลัยของพระนารายณ์บรรทมสินธุ์อยู่ก่อนและมีการสร้างเทวาลัยพระศิวะเสริมเข้าไปกลุ่มเทวาลัยชายหาด Shore Templesกลุ่มเทวาลัยชายหาด Shore Templesกลุ่มเทวาลัยชายหาด Shore Templesภาพแกะสลักอรชุนบาเพ็ญตบะ Arjuna’s Penance ที่หน้าผาหินธรรมชาติขนาดใหญ่ที่แกะสลักสมัยปัลลวะที่เนินเขากลางเมืองมีภาพสลักที่สันนิฐานกันเป็นสองนัยว่าเป็นภาพพระแม่คงคาเสด็จสู่โลกมนุษย์ The Descent of the Ganga หรือบ้างก็เรียกว่าอรชุนบาเพ็ญตบะ Arjuna’s Penanceก้อนเนยของพระกฤษณะ Krishna’s Butterball ที่เป็นก้อนหินธรรมชาติกลมใหญ่เหมือนลูกบอลขนาดยักษ์ ตั้งอยู่ริมเนินเขา เหมือนกาลังจะกลิ้งตกลงมาคล้ายพระธาตุอินทร์แขวนในพม่าก้อนเนยของพระกฤษณะ Krishna’s Butterbalคเณศรถะ Ganesh Ratha เทวาลัยทรงคล้าย “รถะ” หรือรถศึกที่ฝีมือการแกะสลักสมบูรณ์แบบมีเทวรูปพระคเณศวร์ ประดิษฐานภายในคเณศรถะ Ganesh Rathaถ้าวราหะมณฑป Varaha Mandapa Cave ทีมีภาพแกะสลักเรื่องราวของเทพฮินดูปางต่างๆภาพแกะสลักในถ้าวราหะมณฑปภาพแกะสลักในถ้าวราหะมณฑปภาพแกะสลักในถ้าวราหะมณฑป