บอร์ด ความรัก,ลายเส้นปริศนานาซกา ประสบการณ์ช.. โพสท์โดย เ้กียรติกำพลเปรู - โบลิเวีย ตามรอยอินคา ผจญภัยเทือกเขาแอนดีสลายเส้นปริศนานาซกา Nazca Lines เริ่มผจญภัยของทริปนี้ด้วยปริศนาที่ยังไม่ได้รับการคลี่คลาย ลายเส้นปริศนานี้อยู่ในเขตปารากัส Paracas เมืองท่าแห่งหนึ่งของเปรูที่ห่างจากกรุงลิม่า Lima เมืองหลวงลงมา ทางใต้ 262 กิโลเมตร เมืองนี้รายรอบไปด้วยลายเส้นปริศนาแห่ง นาซก้า Nazca Line ที่ต้องขึ้นไปชมทางอากาศด้วยเครื่องบินเที่ยวพิเศษลายเส้นนาซการูปลิงลายเส้นปริศนานาซคา Nazca Lines เป็นกลุ่มรอยวาดขนาดใหญ่หลายร้อยรูปบนผืนหินทรายที่รายรอบเขต ปาราคาส Paracas ครอบคลุมพื้นที่กว่า 400 ตารางกิโลเมตร บนที่ราบระหว่างแม่น้ำนาซคาและอินเจน นิโอ ปัจจุบันยังไม่มีใครทราบที่มาและเหตุผลแน่ชัดว่าลายเส้นทั้งหมดเกิดจากใครและเพื่ออะไร นักวิจัยคาดว่าเป็นฝีมือของอารยธรรมนาซคา แต่ด้วยความที่ภาพวาดเหล่านี้มีขนาดใหญ่มาก (บางรูปกว่า 300 เมตร) และสามารถมองเห็นได้ชัดจากทางอากาศเท่านั้น ทำให้หลายคนสงสัยว่าอาจจะเป็นฝีมือของมนุษย์ต่างดาวเครื่องบินที่นำชมภาพมุมสูงของนาซก้าไลน์ลายเส้นรูปลูกไก่ลายเส้นรูปแมงมุมลายเส้นรูปนกฮัมมิ่งลายเส้นเมื่อมองระยะใกล้ยามสนธยาลายเส้นบนพื้นเมือมองดูใกล้ๆ จะเห็นว่าเกิดจากการขูดเอาพื้นผิวหินสีเข้มที่อยู่ด้านบนออกให้เห็นพื้นดินสีอ่อนด้านล่าง เกิดเป็นลายเส้นขึ้นมาภาพลายเส้นจำลองลายเส้นนาซก้า