บอร์ด ความรัก,เมืองดาร์จีลิ่งDarjeelingออกเดินทางสู่สนามบินเดลี ประสบการณ์ช.. โพสท์โดย เ้กียรติกำพลแคชเมียร์ สิกขิม มนต์เสน่ห์สองฟากฟ้าหิมาลัยเมืองดาร์จีลิ่ง(Darjeeling) ออกเดินทางสู่สนามบินเดลี ทางตะวันตกเพื่อออกเดินทางสู่เมืองบักโดกรา ทางตะวันออกเข้าเมืองดาร์จีลิ่ง(Darjeeling) ที่ได้รับสมญานามว่า “ราชินีแห่งภูเขา” เมืองทั้งเมืองตั้งอยู่บนภูเขา โดยโอบล้อมด้วยไร่ชา ภูเขาหิมะ มีทัศนียภาพที่สวยงาม เป็นสถานที่ตากอากาศอันมีชื่อเสียงของอินเดีย ตั้งแต่ครั้งสมัยที่อินเดียตกอยู่ภายใต้อาณานิคมของอังกฤษ อังกฤษใช้กัลกัตตาเป็นเมืองศูนย์กลางการปกครอง แต่คนอังกฤษทนร้อนไม่ค่อยได้ จึงได้มาสร้าง เมืองขึ้นบนเทือกเขาหิมาลัย เพื่อขึ้นมารับลมเย็นบนระดับความสูงราว 2,135 เมตร เดิมดาร์จีลิ่งเป็นส่วนหนึ่งรัฐสิกขิม แต่กษัตริย์แห่งสิกขิมได้มอบดาร์จีลิ่งให้กับอังกฤษ เพื่อเป็นการตอบแทนที่อังกฤษได้ช่วยทำสงครามยึดเอาดินแดนบาง ส่วนคืนจากเนปาล กิตติศัพท์ที่โด่งดังระดับโลกอีกอย่างหนึ่งของดาร์จีลิ่งก็คือ ที่นี่เป็นแหล่งผลิต “ชา” ที่มีชื่อเสียง ซึ่งได้รับมติเป็นเอกฉันท์จากผู้เชี่ยวชาญด้านชาจากทุกมุมโลกว่า ชาดาร์จีลิ่งมีความโดดเด่นต่างจากชาที่อื่น เป็นชาที่มีกลิ่น หอมละมุ่น ซึ่งตลอดเส้นทาง ท่านจะได้เห็นไร่ชาที่เขียวชอุ่มอย่างสวยงามเมืองดาร์จีลิ่ง (Darjeeling) เมืองตั้งอยู่บนภูเขา โดยโอบล้อมด้วยไร่ชา ภูเขาหิมะ มีทัศนียภาพที่สวยงามเมืองดาร์จีลิ่ง (Darjeeling)ไทเกอร์ฮิล (Tiger Hill) “พระอาทิตย์ขึ้นที่ไทเกอร์ฮิล” ชมความงามของพระอาทิตย์ที่โผล่พ้นเหนือเทือกเขาหิมาลัยที่สูงเสียดฟ้า โดยเฉพาะยอดเขา “คันเช็นจุงก้า (Kanchenjunga) ที่สูง 8,598 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ซึ่งสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก และสูงที่สุดในแถบเทือกเขาหิมาลัยในด้านอินเดีย (อันดับ 1 คือ ยอดเขาเอเวอร์เรสต์ ในเนปาล สูง 8,848 เมตร, อันดับ 2 คือ ยอดเขาเคทู ในปากีสถาน สูง 8,611 เมตร) ถ้าอากาศดีจะเห็นยอดเขาคันเช็นจุงก้า ซึ่งเป็นยอดเขาที่ ชาวสิกขิมเชื่อกันว่า เป็นที่เก็บสมบัติล้ำค่าทั้งห้าแห่งยอดเขาหิมะ เป็นวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าไทเกอร์ฮิล (Tiger Hill)วัดกูม (Ghoom Monastery) ซึ่งเป็นวัดในพุทธศาสนานิกายมหายาน ตันตระ – วัชระแบบทิเบต สังกัดฝ่ายเกลุค ที่มักเรียกว่า พระลามะหมวกเหลือง วัดนี้เป็นวัดโบราณที่เก่าแก่ที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของดาร์จีลิ่ง สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1850 โดยลามะ ชาร์ลาป ยัคโช แต่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมใหม่ เพื่อบอกว่า “เมืองนี้เป็นศูนย์รวมของความแตกต่างทางความเชื่อหลากหลาย ทั้งพุทธ อิสลาม ฮินดู แม้กระทั่งคริสต์ก็ตาม” เมืองนี้จึงดูกลมกลืนงดงาม และมีเสน่ห์รถไฟ Toy Train อันซีนอย่างหนึ่งของดาร์จีลิ่ง เป็นรถไฟขนาดเล็กที่ลากด้วยหัวรถจักรไอน้ำ เป็นรถไฟที่วิ่งบนภูเขาสูงในระดับตั้งแต่ 4,000 – 5,000 ฟุต ที่มีรางกว้างแค่ 60 ซม. ได้รับประกาศเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก ซึ่งก็ยังเปิด ให้บริการรับส่งผู้โดยสารอยู่ รถไฟจอดให้ชม อนุสาวรีย์สมรภูมิ “บาตาเซียลูป” (Batasia Loop) ซึ่งเป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างเพื่อเป็นเกียรติแก่เหล่าทหารกล้ากุรข่า สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1994 และยังใช้เป็นที่กลับรถไฟ Toy Train 360 องศา บริเวณโดยรอบจะตกแต่งประดับประดาด้วยดอกไม้หลากหลายชนิด อีกทั้งมีพ่อค้าแม่ค้า จะนำสินค้าพื้นเมืองมาขายบริเวณนี้ เป็นจุดชมวิวอีกแห่งหนึ่งที่ไม่ควรพลาดรถไฟ Toy Trainไร่ชาดาร์จีลิ่ง ไร่ชาที่ขึ้นชื่อของเมืองดาร์จีลิ่งไร่ชาดาร์จีลิ่งไร่ชาดาร์จีลิ่งไร่ชาดาร์จีลิ่ง