บอร์ด ความรัก,สะพานข้ามน้ำจืดที่ยาวที่สุดในประเทศไทยท่องเที่ยวตกปลาพลาดไม่ได้ ประสบการณ์ช.. เนื้อหาโดย ถ่ายรูปพระเครื่องสะพานเทพสุดา เป็นสะพานคอนกรีตข้ามเขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นสะพานข้ามน้ำจืดที่ยาวที่สุดในประเทศไทยสะพานเทพสุดา แห่งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553 สะพานเทพสุดา ซึ่งหมายถึงสะพานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดสะพานเทพสุดาอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณเชิงสะพานเทพสุดา อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ บรรยากา่ศ สวยงาม มาก วันหยุดพักผ่อน ท่องเที่ยว ตกปลา ไม่ควรพลาดครับ