บอร์ด ความรัก,ยูโกสลาเวียรำลึกอุทยานแห่งชาติเจียร์แดป ประสบการณ์ช.. โพสท์โดย เ้กียรติกำพลยูโกสลาเวียรำลึก อุทยานแห่งชาติเจียร์แดป Djerdap National Parkตั้งอยู่ทางตะวันออกของกรุงเบลเกรด ใต้แม่น้าดานูป ติดชายแดนโรมาเนีย เป็นหนึ่งในอุทยานแห่งชาติที่สวยที่สุดในยุโรป ทั้งยังเป็นแหล่งโบราณคดี และประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของยุโรป แหล่งท่องเที่ยวสองแห่งในอุทยานนี้คือ หุบโตรกเจียร์แดป และ ป้อมปราการห่งโกลูบัค Golubac Fortress ซึ่งอยู่ปากทางหุบโตรกหุบโตรกแห่เจียร์แดป Djerdap Gorge หรือเป็นที่รู้จักกันในนาม ประตูเหล็ก Iron Gateแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดของอุทยานหุบโตรกแห่งนี้ ทอดตัวยาวเกือบ 100 กิโลเมตรไปตามเทือกเขาคาร์เปเธียน ก่อให้เกิดหุบโตรกกว้าง หน้าผาสูงชันแห่งแม่น้ำดานูป เป็นหุบโตรกแม่น้ำที่ลึกที่สุดในโลกแห่งหนึ่งที่มีความลึกกว่า 80 เมตรหุบโตรกแห่งนี้เกิดจากการกัดเซาะของแม่น้ำเบื้องล่าง ก่อให้เกิดหุบโตรกย่อยๆถึงสามแห่ง ได้แก่ กอร์นญ่า คลีซูฮา Gornja Klisura, กอสโปดิน วีร์ Gospodjin Vir, และ หุบเขาคาซานใหญ่ และเล็ก Veliki and Mali Kazan ในบางช่วง แม่น้ำดานูป เบื้องล่างบีบตัวแคบเหลือเพียง 150 เมตร แทรกด้วยหน้าผาสูงชันกว่า 30 เมตรที่หุบโตรกคาซาน ก่อให้เกิดภูมิทัศน์อัศจรรย์ที่สุดแห่งหนึ่งในโลกเมฆลอยต่ำเหนือแม่น้ำดานูบและหุบโตรกเจียร์แดป อุทยานแห่งชาติเจียร์แดปป้อมปราการแห่งโกลูบัค Golubac Fortress มีประว้ติค่อนข้างพิศดาร เชื่อกันว่าป้อมปราการแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยจักวรรดิโรมัน ตั้งอยู่ในส่วนปากแม่น้ำดานูปหรือนิยมเรียกกันว่า Iron Gateป้อมนี้้ใช้ในการควบคุมการเข้าออกของเรือสินค้า และการป้องกันเมือง สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 14โครงสร้างของเมืองป้อมแห่งนี้ แบ่งออกเป็นสามส่วน มีหอคอยเพื่อป้องกันรายล้อมภายนอกถึง 10 แห่งหลายส่วนของตัวป้อมแสดงให้เห็นถึงการเสริมสร้างป้อมให้แข็งแรง เพื่อป้องกันการโจมตีด้วยอาวุธปืนใหญ่ป้อมปราการแห่งโกลูบัค Golubac Fortressป้อมปราการแห่งโกลูบัค Golubac Fortress