บอร์ด ความรัก,ทมิฬนาฑูเคราล่ามนตราอินเดียใต้เมืองกาญจีปุรัม ประสบการณ์ช.. โพสท์โดย เ้กียรติกำพลทมิฬนาฑู เคราล่า มนตราอินเดียใต้ เมืองกาญจีปุรัม Kanchipuramเดินทางจากโบราณสถานถ้ำเสือไปทางตะวันตกเฉียงเหนือราว 70 กิโลเมตรเราก็จะพบกับเมืองกาญจีปุรัม บ้างก็เรียก กาญจี Kanchi เมืองนี้มีชื่อเสียงเลื่องลือเกี่ยวกับเทวสถานที่มีมากกว่า 1000 แห่ง จนได้ชื่อว่า “นครพันวัด”เมืองนี้เป็นหนึ่งในนครศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 7 แห่งของอินเดีย ซึ่งถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอันดับสองรองจากเมืองพาราณสี กาญจีปุรัม ยังเป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดทางภาคใต้ของอินเดีย เป็นเมืองศูนย์กลางการเรียนรู้ทั้งภาษาทมิฬ Tamil และภาษาเตลูกู Telugu เดิมเคยเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของราชวงศ์ปัลลวะ Pallavas ในช่วงศตวรรษที่ 6-8 ซึ่งเป็นช่วงที่รุ่งเรืองที่สุด และเทวสถานจำนวนมากก็ได้ถูกสร้างขึ้นในสมัยนี้ ต่อมาในช่วงคริสตศตวรรษที่ 10-13 ปกครองโดยราชวงศ์โจฬะ Cholas และราชวงศ์วิชัยนคร Vijayanagara ในคริสตศตวรรษที่ 14-17 ตามลำดับขอแนะนำโบราณสถานสามแห่งในเมืองนี้ คือ เทวาลัยไกลาสนาถ Kailashnatha Temple, เทวาลัยเอกัมพเรศวร Ekambareswara Temple และ เทวาลัยไวกูณฐเปรุมาล Vaikuntha Perumal Templeเทวาลัยไกลาสนาถ Kailashnatha Templeเป็นโบราณสถานสำคัญจากยุคปัลลวะที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองกาญจีปุรัม คือ ชื่อของเทวาลัยหมายถึงผู้เป็นใหญ่แห่งเขาไกรลาสที่นี่มีภาพสลักเหล่าคณะ (Gana = คนแคระ บริวารพระศิวะ ชอบบรรเลงดนตรี หรือแสดงอาการรื่นเริง) ที่ดูละม้ายคล้ายกับรูปปูนปั้นคนแคระสมัยทวารวดีในไทย และลวดลายเหนือซุ้มเทวรูปก็คล้ายกับทับหลังรุ่นแรกๆของปราสาทขอมเทวาลัยไกลาสนาถ Kailashnatha Templeเทวาลัยไกลาสนาถ Kailashnatha Templeเทวาลัยเอกัมพเรศวร Ekambareswara Temple เป็นเทวาลัยมีขนาดใหญ่ที่สุดในกาญจีปุรัม ชื่อเทวาลัยมาจากคำว่า เอก =หนึ่ง + อัมพะ = มะม่วง + อิศวร = ศิวะ รวมแล้วคือ ต้นมะม่วงต้นหนึ่งของพระศิวะชื่อของเทวาลัยนี้มีที่มาจากตำนานว่าครั้งหนึ่งพระนางปารวตีเล่นหยอกเอินพระศิวะสวามีด้วยการปิดตา แต่การปิดตาพระมหาเทพเพียงชั่วอึดใจกลับทำให้เกิดความมืดมนไปทั่วจักรวาลนานนับกัปกัลป์ พระศิวะทรงพิโรธสาปให้พระนางลงมาอยู่บนโลกมนุษย์ พระนางจึงก่อศิวลึงค์แทนองค์พระสวามีขึ้นใต้ต้นมะม่วง กราบ บำเพ็ญเพียรบูชาตลอดเวลา พระศิวะลองใจปล่อยน้ำไหลแรงท่วม ก็ยังเอากายกำบัง ปกป้องพระศิวลึงค์ จนพระศิวะเห็นใจมาสมรสใต้ต้นมะม่วงนั้นและรับกลับสวรรค์บนเขาไกรลาสในที่สุด ท่านจะได้เห็นองค์ศิวลึงค์ และต้นมะม่วง (มะม่วงต้นเดิมตายไปแล้ว ต้นปัจจุบันปลูกใหม่) ในเทวาลัยนี้เทวาลัยเอกัมพเรศวร Ekambareswara Templeเทวาลัยไวกูณฐเปรุมาล Vaikuntha Perumal Temple ไวกูณฑ์ = วิมานที่ประทับ เปรุมาล เป็นพระนามหนึ่งของพระวิษณุเป็นไวษณพนิกาย เทวาลัยนี้เก่าแก่มากแต่ได้รับการดูแลโดยตรงจากรํฐบาลเป็นอย่างดีจุดเด่นของที่นี่คือระเบียงคดที่มีฐานเสาเป็นรูป “วยาล” สัตว์ผสมเป็นสิงห์หรือเสือมีเขารูปแกะสลักจากหินทั้งต้นภายใน เทวาลัยไวกูณฐเปรุมาลระเบียงคดที่มีฐานเสาเป็นรูป “วยาล”